Logsign Güncelleme

Logsign için yayınlanan versiyon güncelleme ve hata giderim yamalarını sisteme yüklemek için bu aracı kullanabilirsiniz.

1- Settings menüsünde General Settings altında System Update seçilir.


2- Gelen pencerede List Updating Packages butonu ile güncelleme dosyalarını görüntüleriz. Update Package Manager butonu ile güncelleme paketi alınır ve Do Upgrade butonu ile versiyon yükseltme işlemi başlatılır. İşlem tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak yeniden başlar.

Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

Yorumlar