Kaynak Profili Oluşturma (Source Profiles)

Delegasyon kuralları uygulanacak kullanıcının, Logsign'a entegre edilen kaynaklardan sadece belirlenenlerinin loglarını görmesini istiyorsak kaynak profil ayarlarının yapılması gerekmektedir.

Bu ayarlar, Settings/Delegation/Source Profiles altında yapılır:

 

Yeni kaynak profili eklemek için Add Profile butonunu kullanırız.

Açılan sayfada Profile Name alanına profilimize vermek istediğimiz ismi gireriz.

Source List alanında ise Logsign'a eklenen kaynakların tamamı görülür. Burada hangi kaynağı ya da kaynakları delege etmek istiyorsak seçeriz:

 

Delege edilen kaynak, Source List'te aşağıdaki gibi görünür:

Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

Yorumlar