Profil Grubu Oluşturma (Profile Groups)

Logsign Delegasyon modülü ile entegrasyonu sağlanan, harici sunuculardan gelen kullanıcılar için (örneğin LDAP sunucusu) profil ataması, Settings/Delegation/Profile Groups altında yapılır.

Bu sayfada yeni bir profil grup tanımlayabilir, tanımladığınız profili silebilir ve düzenleyebilirsiniz.

 

Yeni bir profil grup oluşturmak için Add butonunu kullanırız:

 

Interface, Report, Alarm, Dashboard Profiles için yetkililer belirlenir. Source Profiles alanından da bu gruba hangi kaynaklar delege edilecekse onlar seçilir.

Bu profillerin hangi kullanıcılara delege edildiği ve ayrıntıları Delegation/User Management sayfasında incelenebilir:

Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

Yorumlar