Kullanıcı Yönetimi (User Management)

Delegasyon işleminin uygulanacağı kullanıcıların yönetildiği alan Delegation/User Management altında bulunur.

Default “admin” kullanıcısı, manuel olarak eklenen kullanıcılar ve LDAP sunucusundan gelen kullanıcılar bu sayfadaki listede tutulur.

 

*Yeni bir kullanıcı eklemek için “Add User” butonu yardımıyla aşağıdaki formda istenen alanlar doldurulur:

 

Username: Eklenen kullanıcıya ara yüze erişmesi için gerekli olan kullanıcı adı. 

Password: Eklenen kullanıcıya ara yüze erişmesi için gerekli olan şifre. Girilen şifre altta açılan alanda yeniden girilerek doğrulanır.

**Daha sonra formda girilen, bu kullanıcıya ait herhangi bir bilgide değişiklik yapılmak istendiğinde mevcut şifre girilmesi zorunludur.

Name:  Eklenen kullanıcıyı kullanıcı adlarının aynı olması durumunda ayırt etmeye yarayan isim-soy isim şeklinde girilebilir.

E-Mail: Eklenen kullanıcının, Logsign üzerinde olan alarmları ve ajandalanan raporları e-mail olarak alabilmesi için gerekli olan mail adresi alanıdır.

**Logsign’ ın kullanıcılara mail atmasını sağlamak için öncelikle Mail ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir. Bunun için “Mail Server Ayarları” makalesini inceleyebilirsiniz.

 

GSM: Eklenen kullanıcının, Logsign üzerinde olan alarmları SMS olarak alabilmesi için gerekli olan telefon numarası alanıdır. SMS ayarlarını yapmak için 'SMS Ayarları' makalesini inceleyebilirsiniz.

User Type: Eklenen kullanıcı tipi-yetkisi bu alanda belirlenir. Admin seçilirse, delegasyon kurallarına bakılmaksızın, bu kullanıcı Read/Write yetkisine sahip olur tüm modülleri aktif olarak kullanıp, kontrol edebilir. User seçilirse, profil atamaları ile hareketleri ayarlanabilir.

 

Pre-Filter: Bu alanda kullanıcının erişmesi istenmeyen herhangi bir sonuç, Search alanında yazılan query lere benzer şekilde yazılacak query ile kısıtlanabilir. Bu query, Select Query From Report check box ı aktif edilerek bir rapordan da alınabilir. 

Interface Profiles: Eklenen kullanıcılara arayüzde hangi modüllerin-alanların açılacağını, daha önceden yaptığımız ‘Interface Profiles’ ayarlarını bu alanda seçeriz.

Report Profiles: Eklenen kullanıcıların hangi raporlara erişeceğini bu alanda seçeriz.

**Logsign üzerinde predefined olarak bulunan ve install edilebilen(Reports and Analysis/Install Reports) tüm raporların belirli profilleri bulunmaktadır. Rapor profilleri için ‘Report Profiles’ makalesini inceleyebilirsiniz.

 

Alarm Profiles: Eklenen kullanıcıların hangi alarmlara erişeceğini bu alanda seçeriz.

** Logsign üzerinde predefined olarak bulunan ve Alerts/Alert Rules sayfasında yer alan tüm alarmların belirli profilleri vardır. Alarm profilleri için, ‘Alarm Profiles’ makalesini inceleyebilirsiniz.

 

Dashboard Profiles: Eklenen kullanıcıların hangi dashboardlara erişip görüntüleyeceği bu alanda seçilir. 

** Logsign üzerinde predefined olarak bulunan ve Dashboard/Install Dashboard altında bulunan tüm dashboardların belirli profilleri vardır. Dashboard profiller için ‘Dashboard Profiles’ makalesini inceleyebilirsiniz.

Source Profiles: Eklenen kullanıcıların Logsign Source Listte bulunan hangi kaynaklara ait sonuçlara ulaşacağını belirlediğimiz profillerden birini bu alana girerek gerçekleştiririz. Kaynak profilleri için ‘Source Profiles’ makalesini inceleyebilirsiniz.

Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

Yorumlar